Hơn 5 năm, chúng tôi giúp các công ty đạt được các mục  công nghệ và thương hiệu của họ. 

Gallery

Liên hệ

39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

info@vtisc.com

+84 3547 2829

Design Kinh nghiệm

Lập kế hoạch cho dự án của bạn với phần mềm của bạn

Kế hoạch dự án là một loạt các tài liệu chính thức xác định các giai đoạn thực hiện và kiểm soát của một dự án. Kế hoạch bao gồm các cân nhắc về quản lý rủi ro, quản lý tài nguyên và thông tin liên lạc, đồng thời giải quyết các đường cơ sở về phạm vi, chi phí và lịch trình. Phần mềm lập kế hoạch dự án được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án để đảm bảo rằng các kế hoạch của họ là kỹ lưỡng và mạnh mẽ.