Hơn 5 năm, chúng tôi giúp các công ty đạt được các mục  công nghệ và thương hiệu của họ. 

Gallery

Liên hệ

39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

info@vtisc.com

+84 3547 2829

Chúng tôi cung cấp

Đối tác của bạn cho việc
Đổi mới phần mềm

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của mình thông qua phát triển phần mềm tùy chỉnh, số hoá hệ thống, thiết kế sản phẩm, QA và các dịch vụ tư vấn.

Chúng tôi có thể giúp duy trì và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng CNTT của bạn và giải quyết các vấn đề khác nhau về cơ sở hạ tầng cụ thể mà một doanh nghiệp có thể gặp phải.

video showcase
Kinh nghiệm. Chấp hành. Xuất sắc.

Những gì đội ngũ chúng tôi thực sự làm

Software Development Services

VTISC là đối tác được lựa chọn của nhiều doanh nghiệp hàng đầu, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người thách thức công nghệ. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của mình thông qua phát triển phần mềm tùy chỉnh, thiết kế sản phẩm, QA và các dịch vụ tư vấn.

Dịch vụ của chúng tôi

Đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị của họ thông qua phát triển phần mềm tùy chỉnh,
thiết kế sản phẩm, QA và dịch vụ tư vấn.

Hung Luong

Founder of company

Trung Vo

Co-Founder of company

Nghia Vo

PM of company

Bill Tran

Adviser of company
+
Khách hàng
+
dự án đã thực hiện
+
cố vấn nhóm
+
Năm phát triển
Chỉ số công nghệ

Cải thiện và Đổi mới
với Xu hướng công nghệ

Chúng tôi thuê và xây dựng các nhóm phát triển chuyên dụng từ xa phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

mobile development 70%
web development 90%
ui/ux design 60%